Telefon

+4021.371.24.261

Email comenzi

comenzi@nosugarshop.ro

Comenzi telefonice si program

Luni - Vineri: 08:30 - 16:30

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Povești savuroase de toamnă #farazahar”

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei  “Povești savuroase de toamnă #farazahar” denumita in continuare „Campania” este NO SUGAR SHOP SRL, avand sediul social in Str. C-tin Radulescu-Motru nr 22, bl. 46, sc. B, ap.60, Sector 4, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/6228/2013, CUI RO31646789

 

 1. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania “Povești savuroase de toamnă #farazahar”se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu 15.10.2020 si pana in ziua de 31.10.2020 sau in ziua in care Organizatorul decide incetarea Campaniei conform articolului 9.1.

 

 1. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La “Povești savuroase de toamnă #farazahar” poate participa orice persoana, fizica sau juridica, care detine un blog personale sau de companie cu urmatoarele conditii indeplinite:

3.1.1. Blogul sau pagina administrata de catre Participant trebuie să fie activ/a (cel mai vechi articol/postare ar trebui sa fie Mai 2020)

3.1.2. bolgul sau pagina administrata trebuie sa aiba minim 5 articole/postari precedente acestuia/eia, dar si minimul de 50 de vizualizări per articol (pentru blog).

3.1.3. Pe pagina administrata trebuie sa aiba cel putin 2000 followeri pe Instagram si/sau 1000 pe Facebook.

3.2. Pentru a participa la campanie, persoana calificata conform punctului 3.1. trebuie sa posteze pe blog-ul sau personal una sau mai multe retete proprii sau adaptate cu minim doua dintre produsele oferite de catre NoSugarShop.ro, iar apoi creeaza cel putin o (1) postare pe paginile sale de socializare (Facebook si/sau Instagram) in perioada de desfasurare a campaniei si anume 15-31.10.2020.

3.3. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

3.5. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie;

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campania  “Povești savuroase de toamnă #farazahar” orice persoana interesata trebuie sa:

 • publice un articol, pe blogul personal, descriind o reteta FARA ZAHAR, proprie sau adaptata, folosind minim 2 dintre produsele oferite de catre NoSugarShop.ro:

 

 • Sa insereze cele 2 link-uri (link-urile produselor folosite, dar si catre NoSugarShop:  https://www.nosugarshop.ro/public/ro,  apoi participantii trebuie sa distribuie articolul pe pagina proprie de social media (Facebook si/sau Instagram) folosind #Retetefarazahar si #nosugarshop, in perioada 15-31.10.2020 sau pana in ziua in care Organizatorul decide incetarea Campaniei conform art. 9. 1.
 • Articolul va fi postat si aprecieriele contorizate in perioada 15.10.2020-31.10.2020.
 • Reteta din articol va trebui sa contina cel putin o imagine cu preparatul final.
 • In articolul postat nu trebuie sa existe alte link-uri externe catre alte produse, magazine online sau alte brand-uri, doar link-urile mentionate mai sus. De asemenea, fotografiile, GIF-urile sau videoclipurile trebuie sa ii apartina participantului la concurs!
 • Castigatorii vor fi alesi pe data de 05.11.2020 in functie de numarul total de reactii primite in urma postarii/lor facute pe paginile de socializare Facebook sau Instagram prin contorizarea aprecierilor postarii/lor cu reteta/retetele, dupa caz. In cazul in care se vor posta mai multe retete de catre acelasi participant la concurs, numarul de aprecieri de la fiecare reteta postata se va cumula.
 • Premiile se acorda in ordine descrescatoare a numarului de aprecieri totale primite.

4.2.  Prin participarea la concurs participantul este de acord ca NO SUGAR SHOP SRL sa preia pe pagina sa de Facebook, Instagram si Blogul NoSugarShop.ro postarile cu retetele din cadrul Campaniei  “Povești savuroase de toamnă #farazahar”, cu obligatia de a mentiona autorul retetelor.

 

 1. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

 • Premiul I  –  Viva Collection Multicooker de la Phillips
 • Premiul IICard cadou in valoare de 300 de lei pentru cumparaturi pe www.nosugarshop.ro
 • Premiul IIICard cadou in valoare de 200 de lei pentru cumparaturi pe www.nosugarshop.ro

5.2. Premiile nu sunt transmisibile si nu pot fi preschimbate in valoarea lor in bani. Castigatorii vor fi contactati pentru a-si revendica premiul in termen de 3 zile lucratoare de la data realizarii desemanarii castigatorilor si va avea la dispozitie 5 zile lucratoare pentru a confirma ca au luat la cunostinta de primirea acestuia. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati si nu vor confirma premiul timp de 5 zile lucratoare, organizatorul campaniei isi rezerva dreptul sa acorde premiul urmatorului Castigator la rand. Mecanismul se va repeta pana cand va fi stabilit un castigator.

5.3.  Valabilitatea Cardurilor cadou (Premiul II si III) este de 30 de zile calendaristice de la data la care castigatorul a luat la cunostinta primirea acestuia.

 

 1. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii alesi vor primi premiile enumerate la punctul 5.1.

6.2. Prin participarea la concurs, participantul confirma ca este de acord cu prelucrarea datelor in scopul inmanarii premiului in caz de castig.

6.3. Organizatorul va contacta pe Facebook castigatorii in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la desemnarea lui. Daca in urma acestor incercari, castigatorii nu pot fi contactati in termen de 5 zile lucratoare, sau daca refuza premiul, se vor desemna alti Castigatori printr-o noua alegere. Mecanismul se va repeta pana cand va fi stabilit un castigator.

 

 1. VALIDAREA CASTIGATORULUI

7.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente:

un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

 1. a) in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport;
 2. b) in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al Companiei si carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.
 3. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei , Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

8.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

 

 1. INCETAREA CAMPANIEI

9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si publicului cu cel putin 48 de ore inainte de a inceta, prin intermediul paginii de Facebook NOSUGARSHOP.RO

9.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

10.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

10.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

10.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

10.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

10.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

 

 1. TEMEIUL LEGAL

11.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

 1. LITIGII

12.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

12.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

 1. ALTE REGLEMENTARI

13.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura ar afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

13.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare prin intermediul paginii de Facebook.

 

Bucuresti,

30.09.2020

 

 

 

 

 

Articole recomandate